دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب


دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

اين بوت كمپ در مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد و افراد شركت كننده با تمام انرژي مشغول انجام پروژه هاي خود بودند.
https://darkoobcode.ir

1398-05-15 نویسنده : زیست بوم تولید محتوای دیجیتال