دومین رویداد کارآفرینی و فناوری مراقبت‌های مکمل

دومین رویداد کارآفرینی و فناوری مراقبت‌های مکمل

رویدادی برای تولید، طراحی وبسایت، نرم افزار، بازی‌های رایانه‌ای، اپلیکیشن و سامانه‌های هوشمند

ثبت نام در رویداد