ثبت نام کنید
در صورتی که صاحب ایده یا محصولی هستید و یا در صورتی که از مهارت خاصی مانند گرافیک، برنامه نویسی، نرم افزار، تولید محتوا و... برخوردار هستید ولی تیمی ندارید و تمایل به همکاری با زیست بوم ابرزندگی را دارید ثبت نام کنید.
در صورتی که مربی، منتور یا مشاور در زمینه کسب و کارهای نوپا هستید و مهارت لازم جهت مشاوره به تیم ها را دارید به عنوان «مشاورم» ثبت نام کنید.