اخبار و تازه ها
تاریخ 1396/06/12
مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان ابر زندگی گفت: تجارت بین‌المللی در حوزه استارت آپ‌ها و ظرفیت جوانان در خلق ثروت بیانگر ضرورت بهره‌مندی از شتاب‌دهنده فرهنگی دیجیتال است.
تاریخ 1396/06/12
مدیر شتاب‌دنده «ابر زندگی» گفت: شتاب‌دهنده‌ها به کمک ظرفیت‌های فرهنگی کشور می‌آیند.
تاریخ 1396/06/11
از آنجائی که دانشگاه پیام نور با توجه به رشد و گسترش در سطح ملی و بین المللی از اهمیت ویژه ای نسبت به سایر دانشگاه های کشور برخوردار است، توجه این دانشگاه به رویدادهای کارآفرینی برای بحث اشتغال در سطح ملی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
تاریخ 1396/06/01
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از برگزاری بزرگترین استارتاپ کارافرینی دانشگاه پیام نور با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 8 شهریورماه در این دانشگاه خبر داد.
تاریخ 1396/04/07
امیرحسین اسدی، از امضای تفاهم نامه با مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی جهاد دانشگاهی برای مشارکت در توسعه کارآفرینی فرهنگی و کسب وکارهای دیجیتال قرآنی و مبتنی بر معارف دینی خبر داد
تاریخ 1396/04/07
امیرحسین اسدی، از امضای توافق نامه با دانشگاه پیام نور برای مشارکت در توسعه کارآفرینی و کسب وکارهای دیجیتال خبر داد.
تاریخ 1396/04/07
برگزاری نشست تخصصی فرصت های اینترنت اشیاء IOT با حضور مدیران کل و مسئولین فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان البرز
تاریخ 1396/03/22
روابط عمومی آینده پژوهان ابرزندگی: نخستین رویداد تولید محتوای دیجیتال قرآن و معارف دینی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قرآن به طور رسمی با حضور ۳۰ گروه برگزار شد.